Operator biogazowni

> > Operator-biogazowni

Operator biogazowni rolniczej

Rozumiemy istotę wszystkich procesów, jakie zachodzą w Państwa gospodarstwie. Wiemy też, że dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie często wymaga skorzystania z usług firm zewnętrznych. Dlatego naszą kompleksową ofertę usług rolniczych wzbogaciliśmy o obsługę biogazowni. Operator biogazowni rolniczej to odpowiedzialna funkcja, a w zakresie obowiązków jest:

• codzienna obsługa biogazowni rolniczej, w tym załadunek substratów niezbędnych w procesie produkcji biogazu, nadzór nad procesem produkcji oraz poprawnością działania poszczególnych urządzeń wchodzących w skład biogazowni,
• przyjmowanie i rejestracja dostaw substratów dostarczanych do biogazowni wraz z kontrolą stanów magazynowych tych substratów,
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowanych dostaw oraz bieżącej obsługi biogazowni,
• serwisowanie urządzeń wchodzących w skład systemu technologicznego (m.in. pompy, mieszadła itp.),
• serwisowanie sprzętu znajdującego się na terenie biogazowni,
• utrzymywanie porządku na terenie biogazowni,
• nadzór nad pozostałymi pracownikami w biogazowni,
• tworzenie raportów z obsługi biogazowni,
• doradztwo w zakresie budowy, prowadzenia, obsługi biogazowni rolniczej,
• nadzór nad technologią produkcji biogazu.

Zachęcamy do współpracy z KMZ, jeżeli szukają Państwo odpowiedzialnego podmiotu, któremu można powierzyć funkcję operatora biogazowni rolniczej.